۱۴۰۰ شنبه ۲۸ فروردين

هیات مدیره

ردیف

نام و نام خانوادگی

سازمان/ شرکت

1

آقای دکتر علی رحمانی

عضو هیأت علمی دانشگاه

2

آقای دکتر علی محمدی

عضو هیأت علمی دانشگاه

3

خانم دکتر نسرین سلطان خواه

عضو هیأت علمی دانشگاه

4

آقای مهندس اوحدی

خیر

5

خانم دکتر مهرنوش

عضو هیأت علمی دانشگاه

6

آقای دکتر مهراله رخشانی مهر

عضو هیأت علمی دانشگاه

7

آقای مهندس بوربور

خیر

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/09
تعداد بازدید:
417
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه هفتم ، واحد7، بنیاد حامیان کدپستی : 1993893973
تلفن :982188067909+ فاکس : 982188067909+
 AUSF[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.