۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
سال 1398
1398/10/03

  • بنیاد حامیان دانشگاه الزهرابنیاد حامیان دانشگاه الزهرا
    بنیاد حامیان دانشگاه الزهرا
  • بنیاد حامیان دانشگاه الزهرابنیاد حامیان دانشگاه الزهرا
    بنیاد حامیان دانشگاه الزهرا
  • بنیاد حامیان دانشگاه الزهرابنیاد حامیان دانشگاه الزهرا
    بنیاد حامیان دانشگاه الزهرا
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه هفتم ، واحد7، بنیاد حامیان کدپستی : 1993893973
تلفن :982188067909+ فاکس : 982188067909+
 AUSF[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.